Üldkoosolek TÄNA

Üldkoosolek täna kell 18.00, EMÜSi ruumis, Kreutzwaldi 56/3, keldrikorrusel.


Seltsi liikmetele on üldkoosolekul osalemine kohustuslik. Kui sul pole võimalik üldkoosolekust osa võtta, palume oma hääl volitada mõnele üldkoosolekul osalevale Seltsi liikmele. Volitus tuleb edastada digitaalselt või kirjalikult allkirjastatuna otse juhatusele või volitatud isikule. Volituses märkida ära enda andmed (nimi, isikukood) ning volitatava isiku andmed (nimi, isikukood).  

VOLITUS KÄSITSI TÄITMISEKS


VOLITUS DIGIALLKIRJASTAMISEKS (soovitatav)

Üldkoosoleku päevakord:
1. Ülevaade EMÜSi tegevusest majandusaastal 2018/2019
2. EMÜSi majandusaasta aruanne 2018/2019
2.1 Tutvustus
2.2 Revisjonikomisjoni otsus aruande kohta
2.3 Aruande vastuvõtmine
3. EMÜSi liikmemaksu suuruse ja maksmistähtaja määramine majandusaastaks 2019/2020
4. EMÜSi juhatuse valimine majandusaastaks 2019/2020
5. Revisjonikomisjoni määramine
6. Kohapeal tõstatatud teemad  

FB!

Kohtumiseni!
Eelmine
Helen: Selts ja raamatupidamine
Järgmine
Juhatus 2019/2020

Lisa kommentaar

Email again: