Helen: Selts ja raamatupidamine

EMÜSisse sattusi 2 aastat tagasi, kui alustasin õpinguid maaülikoolis maastikuarhitektuuri erialal. Üsna peatselt pärast ülikooli sisseastumist liitusin erialalise tudengiorganisatsiooniga. Võin kinnitada, et alles EMÜSis algas minu suurem erialalise tutvusringkonna laienemine. Need kogemused ja teadmised, mida seltsi liikmeskonnalt juba esimesel aastal sain, on hindamatud.

Esimene kokkupuude EMÜSiga oli üritusel Ülikool ja Sina, kus erinevad maaülikooli tudengiorganisatsioonid olid oma lauad püsti pannud ning oma maskotid, esileedid- ja härrad ritta seadnud. Muidugi seadsin ka mina oma sammud otsejoones laua suunas, kus oli suurelt kirjas EMÜS ning kus seisid kolm naerusuiset neiut (Kaja Veddel, Liisa Sekavin ja Kertu Kruus). Mäletan seda päeva päris eredalt, sest need kolm inimest pakatasid positiivsusest ja inspireerivalt huvitav oli nendega esmakursuslasena rääkida erialalistest teemadest ja võimalustest, mida EMÜS oma liikmetele võib pakkuda. Peatselt pärast seda kohtumist võtsin osa kõigist koosolekutest, aitasin kaasa ürituste korraldamisel ja andsin nõu küsimuste tekkimise korral. Sealt sain teada, et iga inimese sõnal on tähtsus ning neid võetakse kuulda.

Ühel hetkel tundsin, et olen saanud juurde palju kasulikke oskusi ning on aeg uuteks väljakutseteks. Juhatuse liikmete tööülesandeid lähemalt uurides sain aru, et minule võiks sobida raamatupidamine. Tol hetkel mõtlesin, et miks mitte proovida just praegu, mil tegemist on ainult tudengiorganisatsiooniga. Sellist võimalust ei teki ju pidevalt, kus saab ohutus töökeskkonnas proovida midagi uut ning vajadusel leiab küsimuste korral alati abi.

Juhatuses töötades sain paasteadmised MTÜ raamatupidamisest, selle korraldamise põhimõtetest ja kuidas vajalike dokumente koostada vastavalt antud tööülesannetele. Vajadusel koostan juhatusele rahandusaruandeid, et oleks selgem arusaam seltsi kuludest ja tuludest, ja annan finantsnõu. Tegelen liikmemaksu kogumisega ning majandustehingute korrektse dokumenteerimisega. Nüüdseks olen omandanud algteadmised ja praktilised oskused raamatupidamises. Usun, et kindlasti tuleb see kogemus mulle tulevikus kasuks.

Nende kahe aasta jooksul seltsis olles, olen saanud tohutult palju uusi teadmisi, kogemusi, tutvusi ja julgust iseendasse. Olen kindel, et ilma mugavustsoonist välja astumata poleks ma saanud just neid enesearenguvõimalusi, mida EMÜS oma töökatele liikmetele pakub. Üks tähtsamaid asju, mida EMÜS ühele maastikuarhitektuuri rebasele andis oli kindlustunne oma erialalisest valikust. Teadmine, et tegid õige valiku.


Helen Erik

EMÜSi raamatupidaja 2018-2019Eelmine
Koosolek 13.05.19
Järgmine
Üldkoosolek TÄNA

Lisa kommentaar

Email again: