Üldkoosolek 2017 - 5. oktoober kell 19.00

On aeg möödunud majandusaasta kokku võtta, meenutada, mis sai tehtud ning valida uus juhatus!

Kõik EMÜSi liikmed on selleks sündmuseks oodatud meie ruumidesse!

Meeldetuletus: Seltsi liikmetele on üldkoosolekul osalemine kohustuslik. Kellel aga pole võimalik üldkoosolekust osa võtta, palume oma hääl volitada mõnele üldkoosolekul osalevale Seltsi liikmele. Volitus edastada digitaalselt või kirjalikult allkirjastatuna kas otse juhatusele või volitatud isikule. Volituses märkida ära enda andmed (nimi, isikukood) ning volitatava isiku andmed.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade EMÜSi tegevusest majandusaastal 2016/2017
2. EMÜSi majandusaasta aruanne 2016/2017
2.1 Tutvustus
2.2 Revisjonikomisjoni otsus aruande kohta
2.3 Aruande vastuvõtmine
3. EMÜSi liikmemaksu suuruse ja maksmistähtaja määramine majandusaastaks 2017/2018
4. EMÜSi juhatuse valimine majandusaastaks 2017/2018
5. EMÜSi juhatuseväliste ametikohtade määramine
6. Revisjonikomisjoni määramine
7. Põhikirja muudatused
8. Kohapeal tõstatatud teemad
Eelmine
ELASA 2017 sõpruskohtumine
Järgmine
Kandideeri juhatusse!

Lisa kommentaar

Email again: