AVAMAA – MoKSi rahvusvaheline kunsti- ja ideedesümpoosion

Sümpoosioni raames toimub nädala jooksul viis erinevat töötuba, millest „silotorni juhtum” on suunatud arhitektuuriüliõpilastele. Töötoa otsene eesmärk on otsida dialoogis kohaliku kogukonnaga uusi rakendusi endisele silotornile, töötoa laiem eesmärk on arutleda laiemalt avaliku ruumi ja maa-arhitektuuri tuleviku ja võimaluste üle.

 "Silotorni juhtum"
8m – läbimõõt seest
54cm – seina paksus
9m? - torni kõrgus
suur uks: h=2.34m, laius 2.8m
väike uks küljel: laius 90cm, h=158cm
aknad ülal (mõõtmata)
laes on katusestruktuuri jäänused


Silotorn on püstitatud Mooste mõisakompleksi 1950ndail, viimati kasutatud arvatavasti 1960ndate lõpus. Mooste mõisakompleksi restaureerimisega seoses on plaanitud silotorn lammutada, et taastada mõisa-aegne miljöö. KONTEKST: Mooste mõis on üks terviklikumalt säilinud mõisakomplekse Eestis. Nõukogude ajal oli Mooste mõisakompleks kohaliku sovhoosi kasutuses, kes rajas kompleksi hoonetesse hoidlaid, garaaže, kontoreid, klubi. Lisaks ehitati kompleksi nõukogude ajal mitmeid teisi hooneid (kaalukojad, silotorn, saun, kauplus, söökla jm) ja kujundati omasoodu ümber mõisaegseid. Kui esialgu plaanis vald lammutada kõik nõukogude ajal mõisahoovi rajatu, siis praegu (osalt tänu MoKSi poolt läbiviidud rahvusvahelistele kunstiprojektidele ja seminaridele) on vald huvitatud mõisahoovis asuva silotorni säilitamisest ja selle ehitamisest avalikuks kasutamiseks mõeldud objektiks (osana Meistrite Hoovist).

TEGEVUSPLAAN:
I faas (töötuba). 18.- 24. august 2008
II faas (konkreetsed plaanid) sügis- talv 2008- 2009
III faas (silotorni ehitamine) sügis 2009

I faas:

Kuueliikmeline osalejate meeskond komplekteeritakse kolme kooli üliõpilastest: arhitektid Eesti Kunstiakadeemiast (2), maastikuarhitektid Eesti Maaülikoolist ja TTÜ Tartu Kolledžist (2+2). Valiku teevad korraldajad saadetud esseede põhjal. Majutus Mooste koolimajas (oma magamiskott kaasa), toitlustus 2x päevas. Osalejatel on võimalus ühineda lisaks ka teiste sümpoosioni töötubadega. Viie päeva jooksul dokumenteeritakse olemasolev olukord, salvestades vajalikud kaadrid ja selgitades välja kohalike elanike arvamused ja soovid silotorni asjus. Ajutorm toodab silotorni võimalikud edasised kasutusstsenaariumid. Juhendajate kaasabil mängitakse mõningad juhtumid koha peal läbi, kombates torni füüsilisi võimalusi ja piiranguid, ehitades versioone toetava (ajutise?) sise- ja väliskujunduse, lisades heli ja valguse/pimeduse. Tulemused kantakse avatud publikule ette sümpoosioni lõppfaasis viimastel päevadel (laupäev-pühapäev), kaasates aktsiooni kogu huvitatud pealtvaatajaskonna. Töötoa protsess ja lõpptulemused dokumenteeritakse.

Konkurssi sisenemiseks esitada essee pealkirjaga „Kuidas lõhkuda kultuuripärandit? Essee ebakultuurmaastikust” (~300 sõna) hiljemalt 9. augustiks aadressile annaliisale(ät)gmail.com Siseneja peab õppima ülalnimetatud koolide bakalaureuse- või magistriõppes. Esseele lisada failinimena osaleda soovija nimi, kool, eriala, kursus. Töötoale pääsenuid informeeritakse 11. augustiks.

Töötoa meeskond:
Rühmitus Lahe Atmosfäär:
Anna-Liisa Unt
Terje Ong
Robert Kähr

Sümpoosioni üldkoordinaator:
Mooste Kunsti ja Sotsiaalpraktika Keskus:
Evelyn Müürsepp

Eelmine
EMÜS-i suvepäevad
Järgmine
Kultuuritehase festival 2008

Lisa kommentaar

Email again: