EMÜS-i Metsamaja kodukord

Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5) asuvate
Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi,
 Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi,
Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi,
Ehitustudengite Seltsi
ühisruumide kasutamise kodukord

......................................................................................................................
1. Valduse kestvus
- Ruumid on mõeldud kasutamiseks eelkõige seltside põhikirjaliseks tegevuseks, õppetööks, koosolekute korraldamiseks, audio-visuaalsete teoste vaatamiseks ning projektide koostamiseks, korraldamiseks ja läbiviimiseks.
- Ruumide valduse saamise õigus on isikul, kes on saanud seltsilt ruumide kasutamiseks nõusoleku ja broneerinud ruumide kasutamise.
- Valdus ruumidele tekib administraatori juurest ruumide võtme saamisega.
- Valdajaks ja seega valdaja õiguste, kohustuste ja vastutuse kandjaks on isik, kes on allkirja vastu ruumide võtme oma kasutusse saanud, või seltsi esimees.
- Valdus ja sellega seotud õigused, kohustused ja vastutus lõppeb isiku poolt allkirja vastu võtme administraatorile üle andmisel.
- Omavoliliselt ruumides viibimine on keelatud. 

2. Ruumide kasutamine
- Valdaja peab Ruume kasutama heaperemehelikult. 
- Ruumides on keelatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja alkohoolsete jookide tarvitamine ja müük, samuti suitsetamine, sh vesipiibu tõmbamine.
- Valdaja peab tagama Ruumides oleva vara säilimise.
- Ruumide kasutamisel ei tohi rikkuda ruumide kasutajate ja kolmandate isikute rahu ja turvatunnet.
- Valdaja vastutab kolmandate isikute ruumidesse lubamise eest, vastutades ka tema tegevuse eest ruumides.
- Valdaja ei või ruume kasutada mitte sihtotstarbeliselt ja eelkõige kõlvatuks tegevuseks.

3. Valdaja vastutus
- Valdaja vastutab täies ulatuses ruumides oleva vara säilimise eest.
- Valdaja vastutab täies ulatuse valdamisel tekitatud nii materiaalse kui ka moraalse kahju eest. 
- Vastutuseks vabanemiseks peab valdaja tõendama, et süüdlane on kolmas isik, mitte tema.

4. Ruumide broneerimine
- Ruumide kasutamise soovist peab ette teatama seltside juhatusele vähemalt 3 päeva.
- Ruume kasutada sooviv isik on kohustatud tegema sissekande oma broneeringust selleks ette nähtud vihikusse vähemalt 3 päeva enne kasutamist. 
- Seltsi liige peab ürituse korraldamise soovist informeerima seltsi juhatust.
- Ruumid peab tagastama samas seisukorras kui enne üritust- puhtalt.

5. Ühisvara laenutamine
- Laenutamise eest vastutavad seltside esimehed või isik, kellele ülesanne delegeeritakse.
- Laenutamise soovist peab ette teatama vähemalt 3 päeva.
- Laenutamise kestus kokkuleppel vastutajaga.
- Ühisvara hoiustamine toimub klaasruumis lukustatud ukse taga. Võtmed kuuluvad Seltside esimeeste vastutusalasse.

6. Koristamine
- Igal kuul vastutab ühisruumide koristamise ja korrashoiu eest 1 selts, vastavalt koristusgraafikule.
- Võtme eest vastutaja vastutab üldise korra eest.
- Iga inimene vastutab enda tekitatud segaduse eest ja koristab enda järelt ise.

7. Õigused
- Seltside liikmetel on õigus kastutada ruume punktis 1. välja toodud eesmärkideks.

Kinnitanud: 

Paavo Kaimre
(Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor)-->