Liitu EMÜSiga

Liitu EMÜSiga!

Maastikuarhitektuuri või sellele lähedalseisvat ainet õppiv tudeng või vilistlane! Väga meeldiv, et tunned huvi Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsiga liitumise vastu!


Seltsiga liitumiseks on vaja täita järgmised lihtsad punktid:

1) tutvuda EMÜSi põhikirja ja kodukorraga
2) esitada ükskõik millisele EMÜSi juhatuse liikmele (otsi meid koolist üles!) avaldus paberkandjal või saata digiallkirjastatult aadressil juhatus@emys.ee

Liikmeavalduse saad laadida siit:Avalduse esitamisest järgmisel juhatuse koosolekul vaadatakse sinu avaldus läbi ning antakse sulle otsusest teada. Positiivse otsuse korral palume sul 14 päeva jooksul tasuda EMÜSi arveldusarvele aastane liikmemaks ning siis oledki täieõiguslik EMÜSi liige!

Peatse kohtumiseni,
EMÜSi juhatus
Põhjused, miks liituda ehk EMÜSI LIIKMEKS OLEMISE PLUSSID:

 • Informatsioon (seltsi infolisti kuulumine, sh praktika- ja töökohtade infovahetus)

 • Erialased kontaktid, suhtlus

 • Võimalus osaleda ja panustada Seltsi tegemistesse (sh erialaste ürituste korraldamine)

 • Tihe sõprusring

 • Eneseteostus

 • Positiivne lisa CV-le

 • Enesetäiendamine

 • Seltsi ruumide ja vara kasutamine

 • Erialased üritused

 • Seltsi üritustest osavõtt eelistingimustel

 • Silmaringi avardamine

 • Kogemustepagas

 • Kontakt ja koostöö EMAL-iga

 • EMAL-i liikmete poolne tuutorlus
 • Kuulumine EMÜSi Facebooki suletud gruppi (aktiivne infovahetus ja suhtlus)-->