Emmaste kooli õueala ideekonkurss

Tellija: Emmaste kool

Ideekonkurssi läbiviija: Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS)

Konkursi algus: 17.detsember 2018.

Küsimuste esitamise viimane tähtaeg: 14. märts 2019.

Tööde esitamise tähtaeg: 21.märts 2019, kell 17.00.

Konkursi tulemuste väljakuulutamine: aprill 2019.

Auhinnafond 1000 eurot.

Konkurss on mõeldud kõikidele TalTechi ja Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri erialal õppivatele üliõpilastele, erialaseltsi EMÜS liikmetele ja 3 aastat tagasi (2015 aasta lõpetajad k.a) magistriõppe lõpetanud maastikuarhitektidele. Ideekonkursi läbiviijad võtavad õiguse vajadusel küsida konkursil osalejatelt õppetõendit või lõputunnistust.

Osalejate arv võistkonnas pole piiratud.

Eesmärk

Ideekonkurssi eesmärgiks on otsida Emmaste kooli territooriumile erinevas vanuses lastele vabaaja veetmiseks ja liikumiseks sobivat ning mõisakompleksiga kooskõlas olevat õueala terviklikku lahendust. EMÜS sätestab konkursil osalejatele eesmärgiks leida ideid parimate võimalike lahenduste otsimiseks tellija poolt määratud alale. Tegemist on ideekorjega, mille tulemusel saab tellija esitatud töödega edasi toimetada, kaasates edasisse tööprotsessi ideeautorid.  

Ala kirjeldus

Emmaste Põhikooli õueala/mõisapark

Emmaste kool on asutatud 1920. aastal endisesse mõisahoonesse. Aegade jooksul on koolimaja olulisel määral ümber ehitatud. Käsitöömajana kasutatakse renoveeritud endist mõisaait-viljakuivatit. Koolimaja vahetus läheduses paiknevad spordirajatised – kergejõustikustaadion, spordihall, jalgpalli- ja tenniseväljak, rannavolleplats ja korvpalli väliväljak, mida eriti just pikapäevarühm rahvastepalli mängimiseks kasutab.
Mõisapargis asub kooliga harmoneeruv õuesõppemaja. Koolimaja ümbritseb Taavi Tuuliku poolt rajatud iluaed. Üldjoontes on säilinud kunagine mõisapark. Koolimaja eest viib kaarega läbi asfaltkattega sissesõidutee, kuid autodega (va kaubaautod) kooli õuealale sõita pole lubatud. Ülejäänud liikumisteed kooli õuealal erinevate hoonete vahel on kujunenud aja jooksul vastavalt vajadustele ja ei ole kõvakattega.


Materjalid:

Referentspildid

Kujundatav ala

Olemaoleva tehniline joonis

Alusplaan. dwg


Konkursi korraldus

Hindamiskomisjoni koosseis:

 • Emmaste kooli direktor Merje Kikas
 • Emmaste kooli hoolekogu esindaja
 • Emmaste kooli õpilasesinduse esindaja
 • Hiiumaa valla Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja
 • EMÜSi president Alice Närep
 • EMÜSi tudengiesindaja Adeele Vesingi

Preemiad:

Auhinnafond on 1000 eurot, sellest I koht 500, II koht 300 ja III koht 200 eurot. Komisjonil on õigus ja võimalus välja anda eripreemiaid. Vajaliku tasemega töö puudumisel on komisjonil õigus jätta auhind välja andmata. Tehnilise teostatavuse parandamiseks on komisjonil õigus paluda autoritel teha oma töös täiendusi.

Konkursi tingimused

 • Arvestama peab olemasoleva haljastusega, mida võib vajadusel ümber kujundada ja täiendada.

 • Arvestama peab olemasoleva kooliesise asfalteeritud juurdepääsuteega ja et erinevat hoonete ning tegevuskohtade vahel oleks loodud liikumisteed. Võimalusel planeerida peamiste liikumisteede äärde valgustus.

 • Alale sobivad erinevad hariduslikud, esinduslikud ja rekreatiivsed tegevusruumid ja objektid; täpsustada nende kujundus või viidata sobivale tootele.

 • Ala rajamisel võib olla etapiviisilisi lahendusi.

 • Kooli vahetus läheduses peavad olema vaba aja veetmise ja liikumisvõimalused, sh on oodatud kiiged, võrkkiiged, ronimisvahendid.

 • Mõisapargi alale võiks kaaluda seikluspargi rajamist.

 • Mõisapargi alal võiks olla varjualuseid ja istumise kohti. Kooli vahetusse lähedusse tuleks planeerida katusega rattahoidla ja bussiootepaviljon.

 • Alale ei ole lubatud püstitada ehitisi, küll aga rajatisi.

Töö peab sisaldama

 • Mõõtkavalist kujundusplaani koos legendide ja selgitavate tekstidega;

 • Visuaale, mis selgitavad kujunduse ja haljastuse väljanägemist ning ruumilist kompositsiooni (vaade, lõige, makett, kollaaž, visandid, skeemid, materjalid, tooted,  pildid, referentsid);

 • Seletuskirja, mis sisaldab Emmaste kooli õueala/mõisapargi kujundusidee selgitust ja toimimispõhimõtet, ruumi funktsionaalset toimimist, rajatiste kirjeldust ning nende värvi, materjali, mõõtmete, konstruktsiooni jm täpsustusi.

Konkursitöö vorm

Konkursitöö graafiline materjal esitatakse paberkandjal vabas formaadis (soovitav on A1/A2 poster). Jooniste kvaliteet peab olema trükikõlbulik ja võimaldama korraldajatel demonstreerida konkursitöid avalikult näitusel.

Seletuskiri esitatakse jooniste lisana A4 formaadis trükitult ja köidetult. Soovituslik on seletuskirja kaustas lisada postritel esitatav graafiline materjal vähendatud kujul.

Konkursitöö graafiline materjal ja seletuskiri tuleb esitada digitaalselt mälupulgal, millel ei ole autorite isiklikke andmeid.

Konkursitööde esitamisel peavad kõik materjalid olema ühes kinnises pakendis, millel on märgusõna „Emmaste Põhikooli õueala ideekonkurss“.

Konkursitöö pakendis peab olema:

 • graafiline materjal
 • seletuskiri
 • mälupulk
 • autori nime sisaldav märgusõnaga tähistatud kinnine ümbrik.

Konkursitöö esitamine ja anonüümsuse tagamine

Konkurss on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised, seletuskiri ja muud materjalid peavad sisaldama konkursitöö pealkirja ehk märgusõna.

Autorite nimed ja kontaktandmed on üksnes märgusõnaga tähistatud kinnises ümbrikus.

TalTechis: Tõnismägi, 14 ruum tk 45. tööpäevadel 8-17. Õppekava juht Kärt Olli.

EMÜs: Metsamaja, PKI raamatukogu E-R kell 8.30-17.00

Küsimuste esitamine

Vajadusel saab esitada küsimusi e-maili teel aadressil emmastekool@gmail.com. Teie küsimusele vastatakse viie päeva jooksul. Küsimuste esitamise viimane kuupäev on 14.märts 2019.

Hindamiskriteeriumid

Hinnatakse konkursitöö idee sobivust konkursi eesmärgiga, idee teostatavust, loomingulist lähenemist, funktsionaalsust.

Autoriõigused

Tellija on kohustatud kaasama edasises töös ideekorjes saadud ideede autoreid.