Aprillikuu tutvustus


Aprill kui rahvusvaheline maastikuarhitektuuri kuu kuulutati välja 2006. aastal Rahvusvahelise Maastikuarhitektide Liidu (IFLA) poolt. See tähendab, et eriala organisatsioonide poolt korraldatavad ülemaailmsed või lokaalsed projektid ja üritused kulmineeruvad just aprillis. Kogu ettevõtmise üldine eesmärk on avalikkusele eriala tutvustamine ning kaasata inimesi meid ümbritseva ruumi kujundamisprotsessidesse.

Eestis toimub maastikuarhitektuuri kuu neljandat aastat ning sündmuste mastaap on pidevalt kasvamas, haarates üha enam avalikkust. Programmi eestvedajateks on Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS) ja Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL).


Teema, mille alt me sellel aastal ennast avame ning ettevõtmisi korraldame on „Vaated.“

 

Kuna kuu on suhteliselt pikk aeg, oleme selle omakorda jaganud kolmeks üksteist täiustavaks alateemaks. Nendest esimene kolmandik kannab nime „Vaated minevikku, “ teine „Vaated olevikku“ ning kolmas „Vaated tulevikku.“

 Välja peaks kooruma pilt sellest, millega maastikuarhitektid oma erialases tegevuses arvestavad ning kuhu suunavad pilke tulevikuks.

 

„Vaated minevikku“ hõlmab endas tegelemist nähtustega, mis on tekkinud tänapäevast vaadatuna kaugemas minevikus. Luues oleviku- ja tulevikulahendusi, peab kindlasti vaatama ka tagasi, leidmaks nendes ajaloolistes kihtides säilitamist väärivat või eeskujuks võetavat.

Sellest tulenevalt on toimumas kuu avaaktsioon „Raamid“ Toomemäel ja mujal  Tartu linnas, aastaid enne arvutit kasutusel olnud hariliku pliiatsi seiklused paberil Tartu ajaloolisemates linnosades ning tagasivaatav filmiõhtu.

 

„Vaated olevikku“ tegeleb tänapäevaste, hetkel toimivate nähtustega. Vaatluse all on hetkeliste protsesside kulgemised ja nende võimalikud suunad ning praeguseks loodud lahenduste mõju inimesele. Kavas on ekskursioon Tartu kõrgemate hoonete katustele, EMÜSi sünnipäev, loenguõhtu ja temaatiline filmiõhtu.

 

„Vaated tulevikku“ näitab aga potentsiaale. Kuhu võib liikuda maastikuarhitekt või siis maastikuarhitektuur tervikuna? Milline on võimalik rakendus pärast kooli lõpetamist ning milline võiks välja näha  Eesti maastikuarhitektuur aastate pärast? Nende küsimustega tegeleme jutuõhtutel, filmiõhtul ning rahvusvahelise maastikuarhitektuuri näituse avamisel.

 

Maastikuarhitektuuri kuud toetavad Eesti Maaülikool ja Eesti Kultuurkapital.-->